Polonia Bookstore Logo

Top Sellers

Available Discounts

10% Discount
  • buy any, save 10%
Author:   Marek Golkowski
ISBN:   978-83-2353-722-9
Language:   Polish
Publisher:   Uniwersytet Warszawski
Author2:   Anna Kiermut
Author3:   Maria Kuc
Author4:   Malgorzata Majewska-Meyers
Availability:   24h
Year Published:   2020
Click Here to View All Items by Collective
$ 27.00
 

Description  more details

"Podrecznik rekomendowany przez Panstwowa Komisje Poswiadczania Znajomosci Jezyka Polskiego jako Obcego w przygotowaniach do egzaminu certyfikatowego na poziomie B1.

Zawiera 40 jednostek metodycznych poswieconych podstawowym zagadnieniom gramatyki polskiej, klucz do cwiczen umozliwiajacy studentowi samodzielna prace z podrecznikiem oraz przykladowy test z zakresu poprawnosci gramatycznej (wraz z kluczem) dla poziomu B1, wzorowany pod wzgledem technik egzaminowania i punktacji na oryginalnych zadaniach certyfikatowych.

Autorzy tego zbioru najbardziej skoncentrowali sie na zagadnieniach gramatycznych i zaproponowane przez nich cwiczenia gramatyczna sa jasne i klarowne. Autorzy proponuja rozmaite formy cwiczen gramatycznych - od zadan wyboru wielokrotnego, transformacyjnych (w czesciach napisanych przez wszystkich autorow), cwiczen z lukami, rozsypanek, cwiczen leksykalnych (np. na uzycie antonimow i synonimow oraz ukierunkowanych na definiowanie pojec. Sa takze cwiczenia wymagajace postawienia pytania o konkretna forme gramatyczna, ulozenia zdan z podanymi wyrazeniami, wymagajace wykonania dwoch operacji - wyboru czasownika i wstawienia go do zdania w odpowiedniej formie.

Kazda jednostka metodyczna sklada sie z tekstu i zestawu cwiczen obejmujacego:
1. sprawdzenie zrozumienia tekstu,
2. cwiczenia wdrazajace omawiana forme lub konstrukcje gramatyczna,
3. cwiczenia kontrastujace ja z innymi jednostkami morfologicznymi, podobnymi pod wzgledem formy lub funkcji,
4. cwiczenia sprawdzajace,
5. cwiczenia leksykalne i konwersacyjne zwiazane z tekstem".
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2020, 346 pages (soft cover)